Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 19-21 sierpnia 2021

Widowisko historyczne „Oblężenie Zamościa – 1813 rok” czyli inscenizacja obrony zamojskiej twierdzy. (2013.08.17 - 2013.08.18)

Inscenizacja historyczna stanowić będzie rekonstrukcję i przybliżenie elementów działań wojennych typowych dla epoki napoleońskiej, prowadzonych w obrębie umocnień fortecznych twierdzy zamojskiej.

Zaprezentowane będą także elementy życia codziennego oblężonych i oblegających w twierdzy (m.in. prezentacja obozu wojskowego zgodnie z obowiązującymi w epoce regulaminami – udostępniony dla publiczności, pokazy musztry wojskowej oraz demonstracja elementów uzbrojenia rekonstruktorów, prezentacja mennicy w twierdzy zamojskiej i pokazy bicia monet w oblężonym Zamościu). Widowisko będzie przeprowadzone we współpracy z polskimi i zagranicznymi grupami rekonstrukcji historycznej w dniach 17-18 VIII 2013 roku. Widowisko historyczne „Oblężenie Zamościa 1813r.” odbędzie się 17 sierpnia 2013r. w godzinach od 12.00 – 18.00.

Inscenizacja zorganizowana będzie w obrębie i na tle zrewitalizowanych fortyfikacji bastionu VI i VII Twierdzy Zamość, tak by jak najbardziej uatrakcyjnić widowisko. Inscenizacja obejmować będzie odtworzenie przykładowych działań podejmowanych zarówno przez wojska rosyjskie, oblegające Zamość w 1813 roku jak i skuteczną kontrakcję prowadzoną przez obrońców twierdzy.

  • Plan inscenizacji

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek