Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 17-19 sierpnia 2023

"Sztychy prowincjonalne" - wystawa fotograficzna (2020.08.20 - 2020.08.22)

„Sztychy prowincjonalne” to tytuł wystawy fotografii Kazimierza Jastrzembskiego, którą można obejrzeć podczas festiwalu w Galerii „Stylowy” (hol przed wejściem do sal kinowych). Wstęp wolny.

Kazimierz Jastrzembski przedstawił prowincję w sposób archetypiczny; jest to świat senny, ale chropowaty. Artysta zrezygnował z dosłowności, ale nie z indywidualnego i subiektywnego interpretowania wybranych fragmentów rzeczywistości.

Jednym z podziałów świata, który istnieje od tysięcy lat, to ten na metropolię i prowincję. Ta, pierwotnie administracyjna, kategoria szybko stała się inspiracją dla artystów sztuk wszelkich. Wydaje się, że prowincja została przedstawiona już we wszystkich możliwych odcieniach nastrojów i stylistyk. Z oczywistych względów interesuje nas fotografia; przywołajmy kilka przykładów. Motywy małomiasteczkowe i wiejskie znakomicie wykorzystali piktorialiści z początku dwudziestego wieku; Jan Bułhak, Tadeusz Wański, Ludwik Hartwig. Nurt dokumentalny reprezentowali Benedykt Jerzy Dorys, który utrwalił sceny z życia przedwojennego Kazimierza Dolnego, natomiast Zofia Chomętowska w tych samych latach uwieczniała poleską wieś. Z powojennych autorów należy wymienić Zofię Rydet i jej „zapis socjologiczny ”oraz cykl fotografii Zbigniewa Podsiadło „Łemkowyna”.

Kazimierz Jastrzembski, wybierając temat prowincji, nie podążył drogą dokumentalisty, sięgnął natomiast do tradycji piktorialnej, ale nie tej spod znaku artystów z początku dwudziestego wieku tylko modern piktorializmu Mieczysława Wielomskiego. „Sztychy prowincjonalne” nawiązują do wystawy „Prowincjonałki polskie”, którą w roku 2017 przygotował Mieczysław Wielomski wraz ze swoją grupą fotograficzną Pictorial Team. Propozycja Kazimierza Jastrzembskiego nawiązuje do tamtej wystawy; autor odrealnia świat przedstawiony, nadaje mu piętno indywidualnego spojrzenia artysty na fotografowane sceny. Jego cykl to obraz prowincji polskiej podany bez upiększeń; autor konsekwencje omija „pocztówkowe hity” w tym krajobrazie. Dotyczy to zarówno wyboru kadrów jak i modern piktorialnej stylistyki. Mieszają się w tym małomiasteczkowym pejzaż uostańce przeszłości; często zrujnowane stare domy z koszmarkami współczesnej architektury. Wydobycie kolorów ze starych ścian przywołuje dawną świetność, ale także podkreśla obecną tandetność tych budowli. Czasami jest to świat roztapiający się w szarościach, do którego wkroczyły atrybuty nowoczesności; samochody, motory, reklamy… cały ten zgiełk stłumiony czy nawet ośmieszony przez wolniej niż w metropolii płynący czas. Fotografie małomiasteczkowe uzupełniono kilkoma zdjęciami wsi. Wieś również zmienia się bardzo intensywnie. Niedługo zdjęcie tradycyjnej wsi będzie można wykonać tylko w skansenie.

Kazimierz Jastrzembski - artysta - fotografik Fotoklubu RP, autor wystaw indywidualnych i zbiorowych, organizator wystaw , plenerów fotograficznych. Od 10 lat związany z grupą piktorialistow skupionych wokół wybitnego polskiego fotografika, Mieczysława Wielomskiego (1948 - 2018), który przywrócił ten historyczny styl w wersji modern, wykorzystując kreacyjne możliwości fotografii cyfrowej. Od 2015 roku działa w Stowarzyszeniu Fotograficznym "Przeciw Nicości" współtworząc Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach - Zdroju. Uprawia fotografię pejzażową, często na styku z folklorem i historią, nawiązując do Bułhakowskiej idei fotografii ojczystej. Galeria Stylowy | Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu | ul. Odrodzenia 9 | hol przed wejściem do sal kinowych

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek