Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 22-24 sierpnia 2024

„Dzielnieśmy stali, celnie rzucali” – przedpremierowy pokaz filmu Marii Dłużewskiej (2022.08.20)

Zapraszamy na przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Marii Dłużewskiej „Dzielnieśmy stali, celnie rzucali” z udziałem twórców. Projekcja dokumentu odbędzie się 20 sierpnia 2022 o godz. 16:45 w ramach 10. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Wstęp wolny.

„Dzielnieśmy stali, celnie rzucali” to zapis dramatu, który rozegrał się w ciągu kilku grudniowych dni 1970 roku. Film opiera się na odnalezionych nagraniach rozmów osób zaangażowanych w pacyfikację protestów. Słuchając ich mamy szansę wejścia w tajemniczy świat zbrojnego ramienia peerelowskiej władzy – chłodnych profesjonalistów, którzy bunt wobec ich władzy zgniotą za wszelką cenę. Ale w tym gronie pojawia się i strach. Towarzysze wiedzą, że ich władza nie ma oparcia w narodzie, że opiera się tylko na brutalnej sile. Film rekonstruuje przebieg krwawego buntu, aż po jego gorzki finał. Nagrania ze sztabu skonfrontowane zostały z zeznaniami Jerzego Kowalczyka z Opola, który, jak mówią uczestnicy Grudnia, swoim desperackim czynem z 1971 roku uratował honor ofiar.

 

Wstęp wolny – odbiór bezpłatnych wejściówek w kasach CKF Stylowy, ul. Odrodzenia 9.

  • Maria Dłużewska, foto: Aleksandra Winiarz
  • Maria Dłużewska, foto: Aleksandra Winiarz

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo PISF

Projekt: DotBek