Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 17-19 sierpnia 2023

Filmy festiwalowe 2017 - konkursowe pokazy filmowe

...LECZ DUSZY ZABIĆ NAM NIE MOŻECIE

Gramy: 2017-08-17 20:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 26 min.

rezyseria: Włodzimierz Kuligowski

scenariusz: Włodzimierz Kuligowski

gatunek: dokumentalny

opis: Film opowiada o pomocy udzielonej Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, do kraju zaczęły napływać transporty z darami od rodaków i cudzoziemców zamieszkałych w Europie i za oceanem. W paczkach znajdowały się nie tylko środki pierwszej potrzeby, takie jak leki czy żywność, ale także powielacze i papier dla podziemnych struktur "Solidarności". O wydarzeniach tamtych dni opowiadają m.in.: Piotr Jegliński, szef wydawnictwa emigracyjnego "Editions Spotkania", Alfred Znamierowski, współzałożyciel organizacji "Pomost" w USA, Andrzej Kołodziej, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych (1980), później wiceprzewodniczący "Solidarności walczącej". W dokumencie "...Lecz duszy zabić nam nie możecie" wykorzystane zostały filmowe materiały archiwalne i zdjęcia z lat 1980-1988.

AKCJA PENSJONAT

Gramy: 2017-08-18 17:15

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 37 min.

rezyseria: Bogdan Miszczak

scenariusz: Bogdan Miszczak, Marcin Ziobro

gatunek: dokumentalny

opis: Dokument fabularyzowany opowiada autentyczną historię uwolnienia więźniów z więzienia w Jaśle w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku. Sześciu żołnierzy Kedywu Armii Krajowej w spektakularny sposób pod nosem niemieckiej żandarmerii uwolniło 66 więźniów politycznych, dając szansę ucieczki kolejnym 67 osobom. O akcji mówiły alianckie radiostacje i pisała niemal cała prasa podziemnej Polski. Do filmu zostali zaangażowani aktorzy: Artur Dziurman, Mateusz Mikoś, Mateusz Mosiewicz, Rafał Dłużniewski, wystąpili też statyści z Jasła, Sanoka i Krosna. Udział w filmie wzięły grupy rekonstrukcyjne z Podkarpacia i Małopolski.

CZOŁŻEK

Gramy: 2017-08-17 15:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 35 min.

rezyseria: Norbert Rudaś

scenariusz: Norbert Rudaś

gatunek: dokumentalny

opis: Małe czołgi rozpoznawcze zwane tankietkami w latach 30-tych XX wieku były podstawowym uzbrojeniem polskich oddziałów pancernych. Rzeczpospolita przystąpiła do wojny mając na wyposażeniu około 600 takich pojazdów. Po jej zakończeniu nikt w Polsce nie zobaczył już tankietki przez niemal 70 lat. Fabularyzowany dokument przedstawia historię czołgów rozpoznawczych splecioną z losami ludzi, których marzeniem było przywrócenie społeczeństwu tego zaginionego zabytku polskiej myśli technicznej.

CZŁOWIEK BOGA

Gramy: 2017-08-17 13:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 46 min.

rezyseria: Krzysztof Tadej

scenariusz: Krzysztof Tadej

gatunek: dokumentalny

opis: Film o życiu i działalności ks. Władysława Bukowińskiego (1904 -1974), który spędził 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni w sowieckich łagrach i więzieniach. Dokument zrealizowany w Polsce, na Ukrainie i w Kazachstanie.

HAKERZY SOLIDARNOŚCI

Gramy: 2017-08-18 19:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 52 min.

rezyseria: Grzegorz Linkowski

scenariusz: Grzegorz Linkowski

gatunek: dokumentalny

opis: Film jest żywą opowieścią twórców pierwszego w Polsce podziemnego radia „Solidarność” emitującego audycje radiowe na fonii telewizji publicznej. Metoda ta stała się znaczącym elementem przełamania monopolu informacji w PRL . Pomysł narodził się w Świdniku i Lublinie. Radio pracowało od 14 II 1983 przez pięć lat i nadało w tym czasie 43 audycje, na ścieżce fonii TVP w programach pierwszym i drugim również w czasie emisji "Dziennika TVP jeszcze w kilku innych miejscowościach na Lubelszczyźnie. ". Spektakularną akcją „Radia Solidarność w wersji telewizyjnej", było włamanie się na fonię Telewizji Polskiej podczas relacji z pogrzebu sekretarza KC KPZR, Jurija Andropowa, kiedy jego następca Konstantin Czernienko wygłaszał płomienne przemówienie. Wówczas to telewidzowie zamiast oryginalnej ścieżki dźwiękowej usłyszeli wypowiedziany" ustami Czernienki ważny komunikat: o potępieniu działań SB, o wciąż walczącej...

LEGENDA WILEŃSKIEJ KONSPIRACJI

Gramy: 2017-08-17 18:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 50 min.

rezyseria: Bronisław Bubiak, Tomasz Piotrowski

scenariusz: Tomasz Piotrowski

gatunek: dokumentalny

opis: Bohaterem opowieści jest Stanisław Kiałka (1911-1980) fenomenalny konspirator i organizator. Jezuicki kleryk z byłego zaboru pruskiego, żołnierz września, oficer AK, adiutant i przyjaciel gen. Krzyżanowskiego, wreszcie Sybirak, a później znienawidzony przez komunistów historyk-dokumentalista polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie, wreszcie charyzmatyczny organizator środowiska żołnierzy AK. SB uważając go - zupełnie słusznie - za niezwykle niebezpiecznego, inwigilowało do końca, do śmierci w maju 1980 r.

LITEWSKIE DROGI POTOPU

Gramy: 2017-08-17 17:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 31 min.

rezyseria: Tadeusz Bystram

scenariusz: Tadeusz Bystram

gatunek: dokumentalny

opis: Film pod tytułem „ Litewskie drogi POTOPU” opowiada o związkach polskiego pisarza noblisty – Henryka Sienkiewicza z Litwą . Wnuk autora POTOPU – Juliusz Sienkiewicz wyjaśnia dlaczego prolog i epilog powieści umiejscowione zostały w rejonach rzeki Laudy i na Ziemi Upickiej. Opisy pisarza skonfrontowane zostały ze zdjęciami współczesnymi tego obszaru Litwy, a następnie zestawione z archiwalnymi fotografiami z dziewiętnastego wieku. W obrazy współczesne wplecione zostały fragmenty scen filmu fabularnego„Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

OFIARY TAJNEGO PROTOKOŁU. BITWA O KOBRYŃ

Gramy: 2017-08-18 12:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 26 min.

rezyseria: Władimir Łuckij, Iryna Wasiliewa

scenariusz: Igor Mielnikow, Katarzyna Parszykowa

gatunek: dokumentalny

opis: Historia kaprala Ewarysta Zajkowskiego, który walczył w 83 Pułku Strzelców Poleskich WP. Co się zdarzyło z dywizją, która broniła we wrześniu 1939 roku miasta Kobryń? Jaką rolę odegrali w tym przygranicznym dramacie Białorusini? I jak to się stało, że finał tej historii nastąpił tak późno?

OSWALD. MIŃSKIE MISTERIUM

Gramy: 2017-08-18 11:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 39 min.

rezyseria: Wiktar Aśluk

scenariusz: Wiktar Aśluk

gatunek: dokumentalny

opis: Śmierć amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy ‘ego w Dallas w 1963 r. była jedną z najbardziej dramatycznych wydarzeń XX w. Prawdopodobny zabójca prezydenta Lee Harvey Oswald został również zastrzelony dwa dni po zamachu. Postać zabójca prezydenta szybko obrosła mitem, a jego życiorys podczas śledztwa analizowano dosłownie dzień po dniu. Szybko wyszło na jaw, że Oswald w okresie największego zaostrzenia zimnej wojny wyemigrował do ZSRR i przeżył w stolicy sowieckiej Białorusi ponad rok. Ślady jego bytności zostały w Mińsku do dziś.

PONARY NÓŻ W SERCE

Gramy: 2017-08-18 18:15

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 59 min.

rezyseria: Bronisław Bubiak

scenariusz: Bronisław Bubiak

gatunek: dokumentalny

opis: Ponary koło Wilna to miejsce kaźni, gdzie Niemcy wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały wymordowały w latach 1941–1944 około 80 tysięcy Żydów i 20 tysięcy Polaków, głównie inteligencji wileńskiej, żołnierzy AK oraz licealistów.

PRACE NA WYSOKOŚCIACH

Gramy: 2017-08-18 10:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 65 min.

rezyseria: Sylwia Nieckarz, Andrzej Buchowski

scenariusz: Sylwia Nieckarz, Andrzej Buchowski

gatunek: dokumentalny

opis: film dokumentalny o opolskiej katedrze, jednym z najstarszych i najbardziej charakterystycznych zabytków miasta i perle architektonicznej Opolszczyzny oraz trwających pracach konserwatorskich, które podjęto w 2015 roku ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu. Kolejni proboszczowie od wielu lat starali się remontować świątynię, ale nigdy nie udało im się zdobyć funduszy na remont całego obiektu. Jego stan techniczny pogarsza się w zatrważającym tempie. Według szacunków renowacja całej katedry opolskiej- elewacji i wnętrza- ma trwać 5 lat i kosztować 20 milionów złotych. Fundusze na ten cel mają być pozyskiwane m. in. z ministerstwa kultury, projektów zagranicznych i środków unijnych. Historycy sztuki odkryli ponadto, że obecna gotycka świątynia została zbudowana na zrębach pierwotnego, romańskiego kościoła i była wielokrotnie rozbudowywana i przekształcana. Działania renowacyjne obejmują więc regotyzację świątyni czyli powrót do jak...

ŚWIADEK CZASU POGARDY

Gramy: 2017-08-17 14:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 28 min.

rezyseria: Andrzej Machnowski

scenariusz: Andrzej Machnowski

gatunek: dokumentalny

opis: Historia Aliny Dąbrowskiej, byłej więźniarki pięciu obozów koncentracyjnych: Auschwitz - Birkenau, Ravensbruck, Malchov, Buchenwald i Lipsk. Bohaterka brała udział w dwóch marszach śmierci, z drugiego udało jej się zbiec i odzyskać wolność.

SZRAJBERKA Z AUSCHWITZ

Gramy: 2017-08-18 14:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 57 min.

rezyseria: Grzegorz Gajewski

scenariusz: Grzegorz Gajewski

gatunek: dokumentalny

opis: Historia życia Zofii Posmysz, więźniarki Auschwitz i Ravensbruck, pisarki i poetki, autorki m.in. opowiadania „Pasażerka”, będącego kanwą scenariusza filmu Andrzeja Munka z 1963 r.

WSZYSTKO DLA POLSKI. POWSTANIE ZAMOJSKIE 1942-1944

Gramy: 2017-08-17 16:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: min.

rezyseria: Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk

scenariusz: Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk

gatunek: dokumentalny

opis: Film opowiada o tragicznych losach polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej, o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania filmu był Prezes Światowego Związku AK Okręg Zamość - Poseł Sławomir Zawiślak. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, produkcję filmu dofinansował Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz darczyńcy.

ZIEMIA PRZEMÓWIŁA

Gramy: 2017-08-18 16:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 54 min.

rezyseria: Maciej Nowak

scenariusz: Maciej Nowak

gatunek: dokumentalny

opis: Na Opolszczyźnie rozegrał się tragiczny finał przeprowadzonej przez UB prowokacji pod kryptonimem „Lawina”. Podstępnie zamordowano około 200 żołnierzy NSZ, a ich ciała zasypano ziemią. Ziemią, która na 70 lat ukrywała ślady zbrodni. Wreszcie udało się wydobyć z niej dowody makabrycznej akcji bezpieki.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek