Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 22-24 sierpnia 2024

Filmy festiwalowe 2018 - konkursowe pokazy filmowe

ATLAS NIEPODLEGŁOŚCI

Gramy: 2018-08-17 14:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 57 min.

rezyseria: Piotr Kuciński

scenariusz: Piotr Kuciński

gatunek: dokumentalny

opis: Film jest próbą opisania 11 lat z historii Polski, które zaważyły na tożsamości narodowej Polaków. Akcja rozpoczyna się w roku 1908 wydaniem we Lwowie przez kartografa Eugeniusza Romera podręcznika szkolnego wraz z Atlasem Geograficznym, a kończy podpisaniem Traktatu Pokojowego w Wersalu w 1919 r.

BIEŻEŃCY 1915-1922

Gramy: 2018-08-17 13:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 49 min.

rezyseria: Jerzy Kalina

scenariusz: Jerzy Kalina

gatunek: dokumentalny

opis: Latem 1915 r. wycofująca się przed Niemcami carska armia zmusiła do ucieczki ponad 3 mln głównie prawosławnych mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. Ci, którzy przeżyli, trafiali w głąb Rosji, w tym na Syberię. Termin „bieżeństwo” określający to historyczna wydarzenie oznacza po rosyjsku właśnie masowy exodus.

BŁĘKITNA ARMIA 1917-1919

Gramy: 2018-08-16 14:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 67 min.

rezyseria: Leszek Wiśniewski

scenariusz: Jan Tarczyński, Tadeusz Kondracki

gatunek: dokumentalny

opis: Fabularyzowany dokument o formacji wojskowej złożonej z ochotników, która powstała podczas I wojny światowej z inicjatywy Romana Dmowskiego. Jej żołnierze zakładali błękitne mundury, dzięki czemu formacja zyskała przydomek Błękitnej Armii. Ostatnim dowódcą formacji był gen. Józef Haller.

DROGA DO KRÓLESTWA

Gramy: 2018-08-16 17:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 52 min.

rezyseria: Zdzisław Cozac

scenariusz: Zdzisław Cozac

gatunek: dokumentalny

opis: Piąta część fabularyzowanej serii "Tajemnice początków Polski" prezentującej najnowszy stan badań naukowych nad początkami polskiej państwowości. Droga do królestwa opowieść o kształtowaniu granic państwa i podboju przez Mieszka I ziem nad Odrą i Wisłą, które stały się fundamentem Polski.

DZIWNY ROK 1968

Gramy: 2018-08-17 10:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 30 min.

rezyseria: Grzegorz Sieczkowski

scenariusz: Grzegorz Sieczkowski

gatunek: dokumentalny

opis: Film „Dziwny rok 1968” opowiada o tym jak wiele zjawisk kryje się pod pojęciem Marca’68. To wydarzenia, często bardzo od siebie odległe, które – niekiedy w dramatycznych okolicznościach – miały swoja kulminację właśnie w 1968 roku. Te procesy historyczne ujawniły się w Polsce i na świecie w okresie od czerwca 1967 roku i trwały do końca 1968. To historia zaczynająca od wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 roku i rozpoczynającego antysemicką nagonkę przemówienia Władysława Gomułki we wrześniu 1967 roku, zakazie wystawiania „Dziadów” Adama Mickiewicza, brutalnie rozpędzonych wieców i demonstracji, w których brali udział nie tylko studenci, ataków na ludzi kultury i antysemickiej nagonki, która zmusiła do wyjazdu z Polski piętnastu tysięcy ludzi. To także interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu 1969 roku. I ogłoszenie przez sowieckiego przywódcę Leonida Breżniewa na V zjeździe PZPR w Warszawie doktryny „ograniczonej...

JAKO W NIEBIE, TAK I W KOMAŃCZY

Gramy: 2018-08-17 16:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 47 min.

rezyseria: Maciej Wójcik, Bogdan Miszczak

scenariusz: Maciej Wójcik, Bogdan Miszczak

gatunek: dokumentalny

opis: Dokument fabularyzowany przedstawiający historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Film przybliża dotychczas mało znany, a jakże ważny okres z życia Prymasa Tysiąclecia.

KAZIMIERZ LESKI

Gramy: 2018-08-16 16:15

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 55 min.

rezyseria: Małgorzata Brama

scenariusz: Małgorzata Brama, Borys Jaźnicki

gatunek: dokumentalny

opis: Opowieść o legendarnym asie polskiego wywiadu, powstańcu warszawskim, pułkowniku Kazimierzu Leskim ps. "Bradl". Historia filmu oparta jest m.in. na autentycznych relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu "Miłosz", podkomendnych Leskiego oraz jego przyjaciół i rodziny.

NIEDOKOŃCZONE MSZE WOŁYŃSKIE

Gramy:

blok:

miejsce:

czas trwania: 45 min.

rezyseria: Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski

scenariusz: Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski

gatunek: dokumentalny

opis: Film poświęcony tragicznym losom polskiego duchowieństwa i ludności cywilnej na Kresach podczas rzezi wołyńskiej.

NIEOBOJĘTNI

Gramy: 2018-08-17 20:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 51 min.

rezyseria: Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl

scenariusz: Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl, Marek Zając

gatunek: dokumentalny

opis: Fabularyzowany dokument opowiadający nieznaną historię działań Armii Krajowej (przede wszystkim oddziału „Sosienki” i „Garbnik”) i zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

PAMIĄTKI

Gramy: 2018-08-17 18:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 26 min.

rezyseria: Joanna Polak, Daria Kopiec

scenariusz: Bożena Szreoder

gatunek: animacja, dokumentalny

opis: Opowieści o domowych przedmiotach najcenniejszych, bo przekazywanych z pokolenia na pokolenie, bo przechowywanych z wielką pieczołowitością, a czasem po prostu zapomnianych. Dotknięte ciepłą dłonią otrzymują nowe życie, odzyskują treść i ważność. To dzieło wspólnej pracy trzech pokoleń - dziadków, rodziców, ich dzieci i wnuków.

ŚLADAMI BIESZCZADZKICH WAMPIRÓW

Gramy: 2018-08-17 16:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 30 min.

rezyseria: Grzegorz Gajewski

scenariusz: Grzegorz Gajewski

gatunek: dokumentalny

opis: Niezwykła opowieść o bieszczadzkich tradycjach i obyczajach inspirowanych lękiem przed wampirami.

ŚLĄSKI IKAR - ANTONI GABRIEL

Gramy: 2018-08-18 12:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 29 min.

rezyseria: Jan Zub

scenariusz: Jan Zub

gatunek: dokumentalny

opis: Film o konstruktorze z Mnichowic, Antonim Gabrielu, który w 1936 r. w prymitywnych warunkach zbudował… samolot.

URATOWANE Z POTOPU

Gramy: 2018-08-18 14:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 72 min.

rezyseria: Marcin Jamkowski, Konstanty Kulik

scenariusz: Marcin Jamkowski

gatunek: dokumentalny

opis: Film przedstawia historię rzeźb i elementów warszawskich rezydencji zrabowanych podczas tzw. potopu szwedzkiego w XVII wieku. Część z nich została wydobyta z Wisły po 350-u latach przez ekspedycję naukową Uniwersytetu Warszawskiego. O czym opowiedzą nam odnalezione skarby?

W SZUMIE GWIAZD JESTEM

Gramy: 2018-08-16 13:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 60 min.

rezyseria: Natasza Ziółkowska-Kurczuk

scenariusz: Natasza Ziółkowska-Kurczuk

gatunek: dokumentalny

opis: Film prezentujący burzliwe życie i oryginalną twórczość Bolesława Leśmiana. Twórcom filmu udało się dotrzeć do niepublikowanych do tej pory materiałów autorstwa Leśmiana. Film pokazuje poetę mieszkającego w Zamościu i obracającego się w wąskim kręgu entuzjastów tworzących renesans kulturalny i intelektualny miasta po odzyskaniu niepodległości.

WYDARZENIA ZIELONOGÓRSKIE 1960 - BITWA O DOM KATOLICKI

Gramy: 2018-08-17 11:15

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 59 min.

rezyseria: Rafał Bryll

scenariusz: Witold Głowacki

gatunek: dokumentalny

opis: Film „Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki.” jest pierwszym, który powstał w oparciu o rekonstrukcję zdarzeń sprzed 57 lat. 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze doszło do jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym. 5000 zielonogórzan stanęło w obronie Domu Katolickiego. Milicja krwawo stłumiła walki, aresztowała kilkaset osób. Przez kilka następnych dekad wydarzenia wymazywano z kart historii. Uczestnicy wydarzeń bali się latami mówić o przeszłości. Film jest hołdem oddanym ludziom, którzy przez 50 lat skrywali w sobie pamięć tamtych dramatycznych dni. Powstawał na ulicach Zielonej Góry, z udziałem uczestników i świadków Wydarzeń Zielonogórskich z 30 maja 1960 roku, a także grupy rekonstrukcyjnej i statystów. Inicjatorem i producentem filmu jest „Gazeta Lubuska”. Zrobiła to, aby wyciągnąć na światło dzienne tę niemal zapomnianą kartę polskiej historii.

Z RADZIONKOWA NA OŁTARZE

Gramy: 2018-08-18 14:00

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 26 min.

rezyseria: Kamil Niesłony, Maciej Marmola

scenariusz: Kamil Niesłony, Maciej Marmola

gatunek: dokumentalny

opis: Film o życiu o. Ludwika Wrodarczyka OMI, który przez wiele lat pełnił służbę kapłańską na Wołyniu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Za ratowanie Żydów w trakcie okupacji niemieckiej został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W 2016 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

ZACHEUSZ

Gramy: 2018-08-17 12:30

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 44 min.

rezyseria: Piotr Buczak, Paweł Puton

scenariusz: Piotr Buczak, Paweł Puton

gatunek: dokumentalny

opis: Film "Zacheusz" jest dokumentem ukazującym niezwykłe losy Zacheusza Pawlaka (1922-1991) - harcerza, żołnierza Armii Krajowej, więźnia Majdanka, po wojnie znanego radomskiego lekarza. Obraz powstał w Studiu Filmowym Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu jako kolejna produkcja z cyklu "Portrety Radomskie", ukazującego wybitne i zasłużone, ale często zapomniane postacie naszego miasta. W filmie duży nacisk położony został na przedstawienie wojennych losów bohatera. W dokumencie wypowiadają się członkowie rodziny, współpracownicy i przyjaciele, a także eksperci z dziedziny historii. Obraz zawiera wiele fabularyzowanych scen, ukazujących wydarzenia opisane przez Pawlaka w książce "Przeżyłem...". W roku 1942 Zacheusz Pawlak, członek Szarych Szeregów, poszukiwany przez hitlerowców za działalność konspiracyjną, chcąc uwolnić wziętych jako zakładników członków swojej rodziny, zgłasza się do siedziby...

ŻBIK - POWSTANIEC Z ŻOLIBORZA

Gramy: 2018-08-18 12:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 51 min.

rezyseria: Marcin Maślanka, Arkadiusz Pater

scenariusz: Marcin Maślanka

gatunek: dokumentalny

opis: Biografia Jerzego Leonowicza ps. „Żbik , powstańca warszawskiego, który zasłużył się walką w 9. Kompanii Dywersji Bojowej AK. Tytułowy Żbik działał w Szarych Szeregach, w chwili wybuchu walk miał 16 lat.

ŻYCIE SOLIDARNOŚCIĄ PISANE

Gramy: 2018-08-17 18:45

blok: konkursowe pokazy filmowe

miejsce: CKF "Stylowy" w Zamościu

czas trwania: 50 min.

rezyseria: Ewa Górska

scenariusz: Ewa Górska

gatunek: dokumentalny

opis: Dokumentalny portret Grażyny Przybylskiej-Wendt – jedynej kobiety w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, lekarki, działaczki społecznej, radnej miasta Płocka i poetki – oparty na jej życiowym doświadczaniu mocy solidarności.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek