Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 17-19 sierpnia 2023

Inauguracja 10. ZFF - Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’Antico” (17-08)

Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’Antico” wystąpi podczas inauguracji 10. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w czwartek 18 sierpnia o godz. 20.00 na Rynku Wodnym.

Zespół Muzyki Dawnej Capella all’Antico działa przy Zamojskim Domu Kultury od 1983 roku. Jego założycielem i długoletnim kierownikiem artystycznym był Krzysztof Obst. Obecnie funkcję tę pełni Anna Cichoń – Hereta. Zespół wykonuje muzykę z epok średniowiecza i renesansu, począwszy od XIII do XVI w.


Zespół ma na koncie nagrody wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. W czerwcu bieżącego roku otrzymał Złotą Harfę Eola oraz Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, a także uzyskał tytuł Ambasadora Festiwalu.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek