Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 19-21 sierpnia 2021

HISTORIA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY - konkurs fotograficzny (07-06)

CKF Stylowy oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Historia mojej małej ojczyzny”. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki historycznej regionu Zamościa i okolicy (Zamojszczyzny). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studenci. Termin zgłaszania zdjęć mija 31 lipca 2015. Pula nagród wynosi 3000 zł. Regulamin na stronie internetowej www.ztf.pl

Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Fotografii STYLOWY w Zamościu oraz opublikowane w pokonkursowym albumie w formie elektronicznej. Konkurs fotograficzny „Historia mojej małej ojczyzny” wpisuje się w program 3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który odbędzie się w Zamościu w dniach 12-15 sierpnia 2015.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek