Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 19-21 sierpnia 2021

Zamojski Festiwal Filmowy otrzymał dofinansowanie PISF oraz MKiDN (13-04)

4. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal odbędzie się w Zamościu w dniach 10-13 sierpnia 2016. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego i reportażu, w którym przyznawane są statuetki: Zamość Perła Renesansu. W programie: konkursowe projekcje filmowe, plenerowe pokazy filmów fabularnych, wspólne śpiewanie piosenek filmowych, spotkania z twórcami filmowymi.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek