Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 19-21 sierpnia 2021

Prezentujemy plakat 4. ZFF „Spotkania z historią” (10-06)

Plakat 4. edycji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” zaprojektowała Justyna Kapecka. Festiwal rozpocznie się już 10 sierpnia 2016.

W programie „Spotkań z historią” znajdą się: projekcje konkursowe filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce historycznej, projekcje plenerowe na Rynku Wielkim w Zamościu, spotkania z twórcami filmowymi. Na wszystkie wydarzenia festiwalu – wstęp wolny. Zapraszamy!

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo mkidn
  • Logo PISF

Projekt: DotBek