Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 16-19 sierpnia 2017

5 edycja "Spotkań z historią" dofinansowana przez MKiDN (24-03)

5. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal odbędzie się w Zamościu w dniach 16-19 sierpnia 2017. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, w którym przyznawane są statuetki: Zamość Perła Renesansu. W programie: konkursowe projekcje filmowe, plenerowe pokazy filmów fabularnych, wspólne śpiewanie piosenek filmowych, spotkania z twórcami filmowymi.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa TVP Historia, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego i reportażu o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Perły Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net

Projekt: DotBek