Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 20-22 sierpnia 2020

Półmetek festiwalowych zmagań (18-08)

Trzeci dzień festiwalu i jednocześnie drugi dzień konkursowych zmagań. Publiczność „Spotkań z historią” obejrzała 10 filmów nominowanych do nagrody Zamość - Perła Renesansu.

W zestawie filmowym pojawiło się całe mnóstwo tematów. Pokazy konkursowe rozpoczął film Grzegorza Sieczkowskiego „Dziwny rok 1968”, który opowiada o mnogości zjawisk kryjących się pod pojęciem Marca ’68. Kolejny film dotyczył wydarzeń tylko 8 lat wcześniejszych. Rafał Bryll w filmie „Wydarzenia Zielonogórskie 1960 – Bitwa o Dom Katolicki” opowiedział historię jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym, kiedy to 5000 zielonogórzan stanęło w obronie Domu Katolickiego. Niewątpliwie z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości związany jest film „Atlas Niepodległości” w reżyserii Piotra Kucińskiego. Film jest próbą opisania 11 lat z historii Polski, które zaważyły na tożsamości narodowej Polaków. Podobnego okresu dotyczył film Jerzego Kaliny „Bieżeńcy 1915-1922”, w którym autor pochylił się nad losem 3 mln mieszkańców zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, których carska armia zmusiła do opuszczenia swoich domów.


Wśród filmów znalazły się dokumenty biograficzne. W filmie Piotra Buczaka i Pawła Putona „Zacheusz”, festiwalowa publiczność poznała losy harcerza i żołnierza Armii Krajowej, więźnia Majdanka a po wojnie znanego radomskiego lekarza - Zacheusza Pawlaka. W „Życiu solidarnością pisanym” Ewa Górska sportretowała Grażynę Przybylską-Wendt – jedyną kobietę w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, lekarkę, działaczkę społeczną, Radną Miasta Płocka i poetkę. Natomiast w fabularyzowanym dokumencie „Jako w niebie, tak i w Komańczy” Maciej Wójcik i Bogdan Miszczak przedstawili dotychczas mało znany, a jakże ważny okres internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.


Na liście filmów nominowanych do nagrody Zamość Perła Renesansu znalazł się jeden dokument wykonany w technice animacji. To „Pamiątki” w reżyserii Joanny Polak i Darii Kopiec. Animacje powstały w pracowniach artystycznych Pogranicza. To dzieło wspólnej pracy trzech pokoleń – dziadków, rodziców, dzieci i wnuków: od wielogodzinnych opowieści i pisania scenariuszy, poprzez przygotowanie scenografii i lalek, a skończywszy na animacji, budowaniu dramaturgii i narracji. Bohaterowie mówią własnymi głosami, a głosy te przywołują serdecznie zapamiętane dawne czasy.


Ciekawą projekcją okazał się film „Śladami bieszczadzkich wampirów” Grzegorza Gajewskiego, również kilkakrotnie goszczącego na „Spotkaniach z historią”. To niezwykła opowieść o bieszczadzkich tradycjach i obyczajach inspirowanych lękiem przed wampirami. Temat niespotykany do tej pory na Zamojskim Festiwalu Filmowym.


Konkursowe projekcje filmowe w dniu 17 sierpnia 2018 zakończył dokument Mirosława Krzyszkowskiego oraz Bogdana Wasztyla „Nieobojętni” opwiadający mało znaną historię działań Armii Krajowej oraz mieszkańców Oświęcimia i okolic, niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Grzegorzem Sieczkowskim
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Rafałem Bryllem
  • Konkursowe projekcje filmowe
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Marcinem Kępą
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Jerzym Kaliną
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z B. Miszczakiem
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Joanną Polak
  • Konkursowe projekcje filmowe - spotkanie z Z. Cozacem

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net

Projekt: DotBek