Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 20-22 sierpnia 2020

Wolontariat

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”.

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania ciekawych twórców filmowych, udziału w pokazach filmowych, wydarzeniach towarzyszących. Po zakończeniu festiwalu każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z krótką opinią.

Będziemy potrzebowali wolontariuszy do pomocy przy obsłudze i nadzorze projekcji konkursowych w kinie oraz przy obsłudze punktów informacyjno-promocyjnych na Rynku Wielkim w Zamościu i w obiekcie CKF Stylowy. Chętnych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: wolontariat@stylowy.net 

 

8. ZFF "Spotkania z historią" 20-22.08.2020 - brak naboru wolontariuszy.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net

Projekt: DotBek