Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 20-22 sierpnia 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W celu zgłoszenia filmu do konkursu 8. ZFF „Spotkania z historią” prosimy o wypełnienie formularza online oraz przesłanie 2 kopii filmu (DVD) na adres: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość. Termin przesyłania zgłoszeń oraz kopii filmowych upływa 31 maja 2020. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.zamoscfilmfestival.pl do dnia 3 lipca 2020r.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net

Projekt: DotBek