Spotkania z historią, Zamojski Festiwal Filmowy Zamość 22-24 sierpnia 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W celu zgłoszenia filmu do konkursu 12. ZFF „Spotkania z historią” prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza online wraz z zestawem obowiązkowych załączników, w tym linku do kopii przeglądowej filmu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 czerwca 2024. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.zamoscfilmfestival.pl do dnia 5 lipca 2024r.

Spotkania z historią

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to wspólna inicjatywa Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A., Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Jego najistotniejsza część to konkurs filmu dokumentalnego, animowanego i reportażu filmowego o tematyce historycznej, w którym przyznawane są statuetki: Zamość - Perła Renesansu.

Masz pytania?

+48 84 639 23 13 ckf@stylowy.net
  • logo CKF Stylowy
  • logo Zamość
  • logo TVP
  • Logo PISF

Projekt: DotBek